среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plot z plastyku na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu do urzędu nie licząc kilku wypadków.

Projekotwanie ogrodzenia plastykowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie zada zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc kilku przypadków.

Ploty plastykowe na plot i bramkę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balaski z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, sposób dokonania jego montażu i proponowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji plot z plastiku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy projektowane sztachety plastykowe na plot i furtę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W przypadku kiedy projektowane balaski plastikowe na ogrodzenie i furtę sztachetowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий